Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Ying Ying Yung

@yingyingpiglet

5.0

(94)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 21d

Verified

🌟我係一個好鍾意買野0既購物狂!😂 ⭐️所以貨品都係本身買比自己*😝 ⚡️但發現...太多用唔著先放~🤷🏻‍♀️ 💁🏻貨品「不包郵」「不交換」🙏🏻 🙋🏻「便宜貨品只能郵寄」🙇🏻‍♀️ ✨「不議價」真係好平平😎 💫交收時請檢查清楚「不能退換」🙈 🙇🏻‍♀️多謝各位

Listings