Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

MamiShop

@wingbxb

5.0

(167)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 2m

Verified

Anyong Hasayyo 你好👋🏼 店主宗旨📝 支持環保🙌🏻 買賣最緊要有💖 將💝比己✨請用💕看待買賣🙇🏻💬 📢各位留意📢 貨品出門 ❌設退換 😡飛機友黑名單😡master_beauty 📌交收及📨服務只限星期一至四 觀塘站1-1:40pm/藍田站6:05-6:20pm‼️ 📌如選擇📮,郵費另計,本人會親自到郵局寄出,請留意📨 ⚠️買方需承擔郵寄風險!寄失店主恕不負責! 歡迎你提出任何問題🛍 ㊗️購物愉快喔⋯😚😙😗🎶

Listings