Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

ultra adidas

@ultradidas

4.9

(25)

Hong Kong   ∙   Joined 1y 3m

Verified

Very Responsive

本人就是完美主義者,所有東西都保存得非常好。請放心使用! 但我買東西你放心,不會驗屍般的!買野鍾意就得架喇。 大部份東西都可以市區地鐵沿線交易。 Payme/中銀/HSBC/大陸微信支付/大陸支付寶都可。

Listings