Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@tintin1314iloveyou

5.0

(191)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 9m

Verified

Very Responsive

歡迎用名牌袋交換😍 執屋🏡清貨🤗。 有好多貨品又平👍又靚😎 自在清櫃。。。 全部貨品冇單❌ 要單可以去專門店購買✔ 疑神疑鬼😈請勿購買❌ 完美主義請勿購買❌ 免得麻煩😔