Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

泰國佛牌 全泰代購

@thai_good

5.0

(10)

Hong Kong   ∙   Joined 1y 11d

Verified

Very Responsive

本人有超過20年拜泰佛經驗,自己擁有的佛牌多不勝數!亦見證香港有好多嘅假佛牌!所以本人每個月都會親自去唔同的地方跑廟,親自恭請真正的佛牌或聖物與大家結緣!希望大家擁有嘅都肯定係真品!🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Listings