Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

TC

@tc_shop.

4.6

(28)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 2m

Verified

Very Responsive

全新二手都有🛒 急賣⚠️ 平靚正👍🏻 走過路過唔好錯過🙋🏻‍♂️ 睇啱就快啲同我買啦🤩 平放文具✏️ 筆記簿📔 教科書📚 詞典 手機及配件📱 手機殼 耳機🎧 家用電器 計數機 電腦配件⌨️ 衣服👚 飾物🕶 生活用品 袋🛍 郵票 首日封✉️ 古錢幣💵 可面交或郵寄 支援支付寶、payme和中銀過數 大窩口 葵興 荃灣地鐵站交收