Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Toto Chan

@sze_man

5.0

(179)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 6m

Verified

Very Responsive

****密切留意 **** 有很多hello kitty珍藏陸續放售 因為本人鍾意儲野 屋企越黎越多野 所以要放棄一d 希望有有心人收留珍藏繼續保存落去 完美主義者勿擾 *** 請買家出價後一個星期內約交收*** 貨品只保留一星期 如過一星期都未約交收一律劣評 *** 請買家留意***

Listings