Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@sweetie__shop

5.0

(27)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 7m

Verified

Very Responsive

🈹所有衫款$10 $15❣️有標示除外 👗屋企太多衫👚只想清屋, 平放 🌺100%實拍 📸大部份都係全新🌈 💌有意歡迎 pm 我查詢😉💓 🌸面交 : MTR 綠色沿線🚇 💁🏻其他地點可再議😊 📮可郵寄or順豐 但運費自付💕 💥唔要的話最好講番聲👌🏻 ❌請勿無理出價 已經很平了

Listings