Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@sun_second_hand

4.9

(5)

Hong Kong   ∙   Joined 5m 11d

Verified

Not Responsive

貴嘢陪驗另收取100蚊 同埋d貨有塵袋 有咭 有tag 手快有手慢冇。 d衫順豐速遞42蚊順豐站22蚊唔包郵寄費。面交只可油塘站可以自取 有意pm follow me 因想儲埋一齊過郵寄,太急既單唔接! 所有郵寄嘢唔計郵寄費