Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@sumind_s

5.0

(225)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 10m

Verified

Not Responsive

=> 想 您 所 想💜想 買 就 買 => 🌈油畫/已砌LEGO,捐$20/$10到<尊善會>幫助流浪🐱 © 應 有 盡 有💁🏻歡 迎 出 價 💬 📞Wtsapp+852 5530 6143 💰恆生HS / 中銀BOC • 面交🚆西鐵綫/🔴荃灣綫/🔶東涌綫,需購買滿$100✔️ • 香港郵寄💌需另加費用,逢星期六寄出✔️ • 順豐到付📦入數後翌日寄出✔️ 📮郵寄/順豐風險自負📮 ⚠️ 貨品出門,不可退換 ⚠️

Listings