Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@smeoh

5.0

(118)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 9m

Verified

Very Responsive

搜羅最hit最靚最平生活用品,為家增添色彩!🏠👵🏻👴🏻 我地仲會搜羅得意有趣又大體既禮物套裝俾你選擇,等你唔洗為每個節日諗送咩諗到r哂頭🤔🎁❓ 訂購貨品,可多買多平!😍🈹💰 Instagram : hns.life 入黎我地既IG睇下 仲有好多款俾你選擇架! 仲未諗到情人節禮物?快啲入嚟睇吓啦!

Listings