Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

蛇仔明玩具

@shaejaiming

5.0

(8)

Hong Kong   ∙   Joined 1y 9m

Verified

Very Responsive

我啲野唔平,但貴就貴在我份堅持 堅持買完唔玩唔開唔睇,其實一啲都唔簡單 🌝 最鍾意儲無謂野,睇下會唔會遇到同好? 我sell 嘅係我個人,有興趣follow

Listings