Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@sewinglover

5.0

(250)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 8m

Verified

Very Responsive

🙋🏻改衫服務🙋🏻新衫吾岩著? -手袖位 褲腳位 腰位 爆左線 等等 ⋯ -一定會盡量滿足您地要求😆 價錢由$20起 視乎複雜程度而定 可少議^ ^ 🙋🏻可來圖訂做簡單布袋,環保袋,散子包款等等 歡迎查詢🙋🏻 面交可東鐵線,馬鐵線,可議 🙋🏻工作關係 未必可以即時回覆 請諒解🙋🏻 多謝支持👗👔👖👕👚💗

Listings