Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@sam511

4.9

(120)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 10m

Verified

Mostly Responsive

1)100% 真冇假貨賣,要買又要驚的請去專門店 2)我係黎Carosel買賣,但唔係黎打工,唔係做生意,亦都唔係乞,受氣嘅嘢唔會做,所以膠問劈價我會唔覆 3)所有物品如非全新都會有使用痕跡新舊程度都會列明,我好憎人呃我所以我都唔會呃人,所以唔使不停問我有冇污跡有冇花,有我會列明 4)我唔等錢洗請唔使再話可以快交收就叫我劈價 5)寫明🈹嗰啲已經係非常大折讓,議價不回 6)放得出嚟就即係仲有唔好再問我有冇之後就消失於空氣中 7)低買高賣reseller過主唔歡迎你 8) 💕最後歡迎有質素的用家互相交易

Listings