Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@rlokyt

5.0

(1)

Hong Kong   ∙   Joined 1y 9m

Verified

Very Responsive

香港人係全世界最難服侍既民族 亦最深明 執輸行頭慘過敗家 呢個道理 睇到平野唔該諗下點解咁平 如果見到唔岩預算 請禮貌問價

Listings