Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@rainining

5.0

(223)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 21d

Verified

Very Responsive

經常來往日本與美國, 有空時到歐洲走走。最喜歡去Outlets行街,對shopping太有心得, 結果經常唔小心買太多野,要清櫃。。。 只賣正貨 美國代購 日本代購 歡迎聯絡 日本電器可享有10日有問題包換售後保證 自己買野,幫人買野都係興趣XD

Listings