Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@pqprps

4.9

(84)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 11m

Verified

Mostly Responsive

滿$20以上可屯門站交收 未滿$20,要加郵費, 確定好買什麽才定,郵費係以郵局為準,唔包郵寄風險 如有郵費差價,要先補回後再寄 唔考慮換物品,家裡太多雜物 交易時間越早越好 另外,注明可送的,滿$15可送1件 滿$30可送2件,如此類推

Listings