Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@perfectmatching

5.0

(123)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 5m

Verified

Very Responsive

每個女仔都應該扮靚啲! 三分人貌 七分妝👱🏻‍♀️👗💄 世上冇醜女人,只有懶女人🐷 吾化妝吾緊要,衣著已經可以加分啦! 因為店主成日買衫(太勤力嘅女人😂😂) 所以唯有放返出黎(得一個body著吾曬吖嘛🙈🙈) 好多衫都好新只係著過好少次咋! 希望大家會喺度揾到岩嘅 Perfect Matching

Listings