YSL 新款鱷魚皮袋, 可斜咩/單咩袋 / 折連做銀包,(有意可平D)
YSL 新款鱷魚皮袋, 可斜咩/單咩袋 / 折連做銀包,(有意可平D)
YSL 新款鱷魚皮袋, 可斜咩/單咩袋 / 折連做銀包,(有意可平D)
YSL 新款鱷魚皮袋, 可斜咩/單咩袋 / 折連做銀包,(有意可平D)
YSL 新款鱷魚皮袋, 可斜咩/單咩袋 / 折連做銀包,(有意可平D)

YSL 新款鱷魚皮袋, 可斜咩/單咩袋 / 折連做銀包,(有意可平D)

全新
HK$8,400
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

4月中~歐洲YSL專門店購買, 全新100%, ,防塵袋,紙袋,卡 香港專門店價$ 11900~ 可斜咩/單咩袋 / 折連做銀包 size: DIMENSIONS 7.4 x4.9x 1.6 INCHES


交易選擇

見面

Hong Kong

中環


其他用戶仲睇咗

Chanel WOC

Chanel WOC

HK$11,0002

Chanel WOC

Chanel WOC

HK$11,00011

Chanel WOC 荔枝皮深藍

Chanel WOC 荔枝皮深藍

HK$11,00033

Chanel 杏色羊皮cf 25cm

Chanel 杏色羊皮cf 25cm

HK$11,2006