Yescard yes card 2008-2017 10張12蚊 普通卡 銀簽 金簽 彩簽
Yescard yes card 2008-2017 10張12蚊 普通卡 銀簽 金簽 彩簽
Yescard yes card 2008-2017 10張12蚊 普通卡 銀簽 金簽 彩簽

分享呢樣產品俾朋友

買60張以上包郵 起碼要買10張 10張一疊 一疊12蚊 95%以上係韓星 有可能向簽卡 銀簽金簽彩簽都有 買50蚊以上送閃卡 多買多送


交易選擇

見面

MTR Mei Foo Station (港鐵美孚站), Hong Kong

美孚站免加 西鐵線only星期六或者放假嘅時候星期一都得+5 荃灣線only星期六日+10

郵寄或配送

買滿60免加郵費


其他用戶仲睇咗

EXO 海報 *XOXO* *KISS&HUG*

EXO 海報 *XOXO* *KISS&HUG*

HK$551

iPhone 6plus Bigbang 勝利 硬Case

iPhone 6plus Bigbang 勝利 硬Case

HK$0.010

未來的選擇 電視劇ost

未來的選擇 電視劇ost

HK$300

EXO  & NCT Picture

EXO & NCT Picture

HK$50