Yes Cards
Yes Cards
Yes Cards

分享呢樣產品俾朋友

白卡$1 彩簽$2 閃卡$5 膠卡$10 夜光$12


交易選擇

見面

港鐵觀塘站, Hong Kong

a出口 時間方面最好係2點半之後🙇🏻 或可以商量後在你覺得方便嘅觀塘線地鐵站🙇🏻

郵寄或配送

順豐到付


其他用戶仲睇咗

EXO NATURE REPUBLIC 小冊子

EXO NATURE REPUBLIC 小冊子

HK$301

#kpop SunMi 宣美 YES card

#kpop SunMi 宣美 YES card

HK$11

Super Junior Hero 日版初回  2CD+DVD + 特典

Super Junior Hero 日版初回 2CD+DVD + 特典

HK$1200

少女時代 Girl Generation X Sheen 書册 (允兒 秀英 Tiffany)

少女時代 Girl Generation X Sheen 書册 (允兒 秀英 Tiffany)

HK$200