yes card
yes card
yes card

分享呢樣產品俾朋友

白卡$1 彩簽$2 閃卡$5 膠卡$10 夜光$12


交易選擇

見面

港鐵觀塘站, Hong Kong

a出口 時間方面最好係2點半之後🙇🏻 或可以商量後在你覺得方便嘅觀塘線地鐵站🙇🏻

郵寄或配送

順豐到付


其他用戶仲睇咗

BTS - For You Hanging Wall Poster

BTS - For You Hanging Wall Poster

HK$727

🇰🇷限定 TWICE 按鍵貼(多賢)

🇰🇷限定 TWICE 按鍵貼(多賢)

HK$680

I.O.I親筆簽名專輯 / Signed Album - Whatta Man

I.O.I親筆簽名專輯 / Signed Album - Whatta Man

HK$2700

Twice親筆簽名專輯 / Signed Album - Page Two

Twice親筆簽名專輯 / Signed Album - Page Two

HK$3600