Yes card
Yes card
Yes card

分享呢樣產品俾朋友

Yes card @ HK$12

想查詢呢樣產品嘅資料,按 "傾偈買嘢"


交易選擇

見面

Amoy Plaza (淘大商場), Hong Kong

最好淘大,不過紅線


其他用戶仲睇咗

BTS Blood Sweat and Tears Poster

BTS Blood Sweat and Tears Poster

HK$253

BTS防彈少年團全新anan日刊雜誌

BTS防彈少年團全新anan日刊雜誌

HK$904

Nuest w 白虎

Nuest w 白虎

HK$800

日本景品 KRUNK X BIGBANG TOP 崔勝鉉 Pouch 掛頸袋 袋仔

日本景品 KRUNK X BIGBANG TOP 崔勝鉉 Pouch 掛頸袋 袋仔

HK$480