Yes 簿 宋智孝 李光洙 金秀賢 少時 SHINee EXO


HK$25
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

全部無用過 1) 金秀賢 有少少膠痴住 2) 宋智孝 有少少膠痴住 3) 少女時代 Girls' Generation 4) SHINee 5) EXO 6) 少女時代 Girls' Generation 有少少膠痴住 7) 李光洙 有少少膠痴住 全部7本 $25 觀塘線面交


交易選擇

見面

Hong Kong

MTR 觀塘線都可以