Yes 少女時代絕版水晶磚
Yes 少女時代絕版水晶磚
Yes 少女時代絕版水晶磚
Yes 少女時代絕版水晶磚

分享呢樣產品俾朋友

正反兩面唔同圖案 絕版 90%新 價錢可議


交易選擇

見面

Hong Kong


其他用戶仲睇咗

$780買到原價$1480 Wanna One門票

$780買到原價$1480 Wanna One門票

HK$7808

[換]V ver Jhope ex V ver suga /jimin /jk (可加錢

[換]V ver Jhope ex V ver suga /jimin /jk (可加錢

HK$500

朴佑鎮簽名相

朴佑鎮簽名相

HK$800

blackpink韓製透卡

blackpink韓製透卡

HK$150