Twice Page 2 小卡
Twice Page 2 小卡
Twice Page 2 小卡
Twice Page 2 小卡
Twice Page 2 小卡
Twice Page 2 小卡

分享呢樣產品俾朋友

Can change Tzuyu/Sana/Nayeon (我加錢 $40/1(Cheayoung) $45/1(花)(chaeyoung/Jihyo) $60/1 (三人卡) Jihyo 立體卡$50 Dahyun 立體卡$60 Face only


交易選擇

見面

Hong Kong

Red/green line (最好九龍塘)其他地方可小議


其他用戶仲睇咗

TWICE 專輯卡

TWICE 專輯卡

HK$72

TWICE Yes CARD

TWICE Yes CARD

HK$74

TWICE YES Card

TWICE YES Card

HK$0.011

林娜璉閃卡

林娜璉閃卡

HK$600