twice限定yes card
twice限定yes card
twice限定yes card

分享呢樣產品俾朋友

mina👉🏻👉🏻$5 sana👉🏻👉🏻$5 彩瑛👉🏻👉🏻$5 志效👉🏻👉🏻$5 定延👉🏻👉🏻$5(已售) 多賢👉🏻👉🏻$5 子瑜👉🏻👉🏻$10 全部👉🏻👉🏻$35


交易選擇

見面

Hong Kong

港島線、觀塘線、將軍澳線免運費 南港島線加$5 荃灣線加$10 其他不設面交

郵寄或配送

買滿$25包郵


其他用戶仲睇咗

TWICETAGRAM SPECIAL TICKET ― 成員簽名專輯FREE TICKET

TWICETAGRAM SPECIAL TICKET ― 成員簽名專輯FREE TICKET

HK$01

48張少女時代yes卡

48張少女時代yes卡

HK$304

TWICE團體海報

TWICE團體海報

HK$302