TTS Yescard
TTS Yescard
TTS Yescard

分享呢樣產品俾朋友

TTS Yescard @ HK$2

想查詢呢樣產品嘅資料,按 "傾偈買嘢"


交易選擇

見面

Hong Kong

港鐵站


其他用戶仲睇咗

Apink yescard

Apink yescard

HK$1.8011

BigBang x Lawson 日本大抽獎

BigBang x Lawson 日本大抽獎

HK$600

Mina特典小卡親簽

Mina特典小卡親簽

HK$801

2017泫雅親筆簽名海報Hyuna & Triple H showcase in Hong Kong poster with autograph

2017泫雅親筆簽名海報Hyuna & Triple H showcase in Hong Kong poster with autograph

HK$1505