Tory Burch (York Buckle Tote)

全新
HK$1,200
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

100% real & new 香港專門店買 Navy colour 買完之後都未用過,連索袋紙袋都係度! 保護膠都未拆 Height: 28cm Length: 37cm Depth: 17cm


交易選擇

見面

Hong Kong

東鐵沿線