Tamagotchi 他媽哥池 1997年第二版 Ban Dai
Tamagotchi 他媽哥池 1997年第二版 Ban Dai
Tamagotchi 他媽哥池 1997年第二版 Ban Dai
Tamagotchi 他媽哥池 1997年第二版 Ban Dai
Tamagotchi 他媽哥池 1997年第二版 Ban Dai
Tamagotchi 他媽哥池 1997年第二版 Ban Dai

分享呢樣產品俾朋友

🔹全新未玩過 🔹外紙盒頂端有破損


交易選擇

見面

Hong Kong

MTR 港島-港鐵沿線各站- 閘內交收


其他用戶仲睇咗

義大利製,完美……7"高8"長

義大利製,完美……7"高8"長

HK$2001

擺設

擺設

HK$179.104

60s70s 玩具相機香港制120 菲林

60s70s 玩具相機香港制120 菲林

HK$2500

小童八達通 - 首創版

小童八達通 - 首創版

HK$4005