squishy
squishy
squishy

分享呢樣產品俾朋友

做緊清貨大特價 不設面交只限入數郵寄 購買前麻煩睇清楚不要問可以面交嗎? 重複十萬次不設面交,不要再問有心買先好問,唔好之後多多要求,問完又唔買


交易選擇

郵寄或配送

郵寄會寫回郵同影收據


其他用戶仲睇咗

旅行袋

旅行袋

HK$100

USB風扇

USB風扇

HK$201

出前ㄧ丁環保袋 $30 (全新)

出前ㄧ丁環保袋 $30 (全新)

HK$303

DHR242Z

DHR242Z

HK$1,78010