Ruby Tuesday 半價優惠 50% discount on food and beverage (includes alcohol)

全新
HK$20
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

Ruby Tuesday 半價優惠 50% discount on food and beverage (includes alcohol) 註:先要成為HiBye Friend,喺你結賬前請我坐低,等我出示會員卡你就有半價,包括酒精飲品 每人頭收費 $20


交易選擇

見面

Hong Kong

時間、餐廳地點確實要夾