Ray-Ban 眼鏡盒+眼鏡布 [全新]
Ray-Ban 眼鏡盒+眼鏡布 [全新]
Ray-Ban 眼鏡盒+眼鏡布 [全新]
Ray-Ban 眼鏡盒+眼鏡布 [全新]
Ray-Ban 眼鏡盒+眼鏡布 [全新]

分享呢樣產品俾朋友

Ray-Ban 眼鏡盒+眼鏡布 [全新] 可面交可平郵 (+$4 郵費) 如選擇面交, 本人星期一至五, 晚上6點15分係太古城放工後, 可於地鐵港島線, 荃灣線, 觀塘線沿途各站交收, 星期六日時間可以商議 當面交收後, 貨物出門,恕不退換!!


交易選擇

見面

Hong Kong

星期一至五, 晚上6點15分係太古城放工後, 可於地鐵港島線, 荃灣線, 觀塘線沿途各站交收, 星期六日時間可以商議

郵寄或配送

平郵 (+$4 郵費)


其他用戶仲睇咗

儲物盒

儲物盒

HK$353

Ne-net 水樽套🈹👉🏻$88

Ne-net 水樽套🈹👉🏻$88

HK$9811

Swarovski crystal flowers 施洛世華奇水晶擺設

Swarovski crystal flowers 施洛世華奇水晶擺設

HK$1005

吊咀

吊咀

HK$221