Oxford English first k1 k2 k3
Oxford English first k1 k2 k3
Oxford English first k1 k2 k3
Oxford English first k1 k2 k3
Oxford English first k1 k2 k3

分享呢樣產品俾朋友

K3只有3B兩本,冇咗3A 二手(貼紙已用,冇寫過字) 請自備環保袋 於本店購買任何東西滿$30以上可天水圍西鐵站A出口,天耀輕鐵站,天盛苑。否則順豐到付,買家支付郵寄費及承擔郵寄風險) Pls bing your own bag(byob) Buy any items $30 above can trade at Tin Shui Wai west rail station(near Exit A),Tin Yiu Light rail station,Tin Shing Court By post:SF express(exclude delivery charge)


交易選擇

見面

Hong Kong

郵寄或配送


其他用戶仲睇咗

***全新***
Positive Energy 28本迪士尼兒童圖書寶箱(英文版):
* 共28本迪士尼兒童圖書(英文版)
* 全都是迪士尼的經典故事
* 故事書印刷精美,圖文並茂、卡通生動有趣
* 內容應有盡有,發放正面訊息,提升小朋友EQ及養成閱讀英文的習慣
* 連精美迪士尼角色寶箱,小朋友定會愛不釋手!


精美迪士尼角色寶箱:
* 多功能:鏡面紙、飾物箱、書櫃、儲物盒
* 尺寸:14.5"(W) x 9"(H) x 11.25"(D)
* 方便收藏保存圖書

***全新*** Positive Energy 28本迪士尼兒童圖書寶箱(英文版): * 共28本迪士尼兒童圖書(英文版) * 全都是迪士尼的經典故事 * 故事書印刷精美,圖文並茂、卡通生動有趣 * 內容應有盡有,發放正面訊息,提升小朋友EQ及養成閱讀英文的習慣 * 連精美迪士尼角色寶箱,小朋友定會愛不釋手! 精美迪士尼角色寶箱: * 多功能:鏡面紙、飾物箱、書櫃、儲物盒 * 尺寸:14.5"(W) x 9"(H) x 11.25"(D) * 方便收藏保存圖書

HK$19923

World Family Disney

World Family Disney

HK$18,0001

朗文圖解兒童英漢詞典

朗文圖解兒童英漢詞典

HK$804

Nursey Rhymes

Nursey Rhymes

HK$302