OTO 踭輕鬆
OTO 踭輕鬆
OTO 踭輕鬆
OTO 踭輕鬆
OTO 踭輕鬆
OTO 踭輕鬆

分享呢樣產品俾朋友

OTO 踭輕鬆 因搬屋沒位置擺放,少用,九成新,有盒 專門店售價$1900 現平讓$750


交易選擇

見面

Hong Kong


其他用戶仲睇咗

D-Link Wireless N 300 Router

D-Link Wireless N 300 Router

HK$1000

購自韓國掛線好幫手

購自韓國掛線好幫手

HK$501

Alice流沙手機套

Alice流沙手機套

HK$252

血含氧量計

血含氧量計

HK$2502