Oreo 煙花限定版
Oreo 煙花限定版
Oreo 煙花限定版
Oreo 煙花限定版
Oreo 煙花限定版

分享呢樣產品俾朋友

Oreo 粉絲留意🔉🔉🔉,Oreo 煙花限定版有售la ,食落去有種爆炸咁感覺,🤣🤣🤣因為今次加再爆炸糖,想試下有幾特別,快d inbox 我地查詢訂購la ,每包HKD 48 ~~訂購方法: 1. Facebook Inbox 或Whatsapp5541 4021下單, 並提供產品照片, 並列明顏色, 尺寸及數量 2. 請提供聯絡資料(電話及電郵地址)以方便溝通及處理 3. 本店收到下單訂貨資料後會電郵確認信給您 4. 請於下單後兩天內過數, 過完數後請把過數單Whatsapp或電郵給USA Depot 5. 當本店收到款項後, 會馬上處理你的訂單 6. 到貨期大概截單後7至21個工作天, 到貨後會通知大家 7. 當下單時沒有貨, 本店會通知大家, 然後安排於1-2天內退款 8. 貨到香港後會安排順豐到付發貨


交易選擇

見面

Hong Kong

郵寄或配送


其他用戶仲睇咗

魔力show

魔力show

HK$354.603

魔力果凍

魔力果凍

HK$93.152

🈹台灣「曾拌麵」試吃包

🈹台灣「曾拌麵」試吃包

HK$155

札幌蟹將軍蟹膏醬

札幌蟹將軍蟹膏醬

HK$1504