Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

HK$1,200

new 3dsll

icon

Hong Kong

icon

Meetup

icon

Used

icon

We encourage users purchasing high-value items to meet and verify their purchases at a safe place. — Carousell Admin

做左a9真實系統破解 破解系統會自動下載最新破解系統唔需要擔心出新game要自己手動更新破解系統先可以玩 (其他破解系統自己升級有機會變磚頭玩破解都知)遊戲可以自己上網下載 不管下載日版港版台版美版同埋漢化版遊戲都可以玩而且可以上網聯機...底蓋兩邊掉色 (正常掉色如果換底蓋同新無分別)操作一齊正常 機里已有最新口袋 內置內存卡以換32G 如果想換更加大噶內存卡只要將原本噶卡裏面d野複製過新卡就得啦 如果有興趣要 可以事先叫我幫你放遊戲落機。 不議價

2 years ago In Video Game Consoles

Meet-up

Listed by bawyssd

Verified

Check seller profile

Reviews for bawyssd

tk325

2019 Jan

超好嘅賣家! 愉快嘅交易! 多謝!