Nespresso 大平放 最平$15 因為就過期所以先平放

全新
HK$15
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

因為比人棄左單急放 大家幫幫手:( 因為就過期所以先平放 14 flavours 47 sleeves in total, price from $15 - $30 買滿4條或以上,每條各減$1 味道細節 請到以下LINK 參考 https://docs.google.com/spreadsheets/d/10yZlF3F1BTTUAZR532Qctad6V5AMER83fPyDIwkn4qk/edit#gid=0


交易選擇

見面

Hong Kong

港鐵面交 平日 12:15 -13:30 港島線 20:00或之後 荃灣綫 觀塘線 星期六日 13:30或之後 荃灣綫 觀塘線