My Melody40週年限量版手挽袋,可上膊
My Melody40週年限量版手挽袋,可上膊
My Melody40週年限量版手挽袋,可上膊
My Melody40週年限量版手挽袋,可上膊
My Melody40週年限量版手挽袋,可上膊
My Melody40週年限量版手挽袋,可上膊

分享呢樣產品俾朋友

由日本專門店購入,十分罕有,未用過


交易選擇

見面

Hong Kong

樂富、旺角、粉嶺交收

郵寄或配送


其他用戶仲睇咗

Hermes Kelly 28

Hermes Kelly 28

HK$48,00020

Moschino 2017 Backpack

Moschino 2017 Backpack

HK$2,6801

Chanel Vintage Bag

Chanel Vintage Bag

HK$5,78015

Chanel Vintage Woc Bag

Chanel Vintage Woc Bag

HK$5,0007