Monsta x 2nd membership kit
Monsta x 2nd membership kit
Monsta x 2nd membership kit

分享呢樣產品俾朋友

不包含會員卡及放送卡 其他全齊 加送正規一成員拆卡專


交易選擇

見面

Hong Kong


其他用戶仲睇咗

MEMORY IN FTISLAND (FTISLAND)

MEMORY IN FTISLAND (FTISLAND)

HK$551

Seventeen小夾子

Seventeen小夾子

HK$102

20 twenty 日版(FTISLAND)

20 twenty 日版(FTISLAND)

HK$650

WANNA ONE PARK WOOJIN 透明扇子

WANNA ONE PARK WOOJIN 透明扇子

HK$232