Miu Miu Coffer Bag 100% Brand New
Miu Miu Coffer Bag 100% Brand New
Miu Miu Coffer Bag 100% Brand New

分享呢樣產品俾朋友

從未使用, 附原裝塵袋, 購自香港 miu miu shop, 冇留單據


交易選擇

見面

Hong Kong

星期一至五, 6點後金鐘地鉄站 preferred

郵寄或配送


其他用戶仲睇咗

LV 豆豆款銀包

LV 豆豆款銀包

HK$7003

Bottega Veneta

Bottega Veneta

HK$4005

LV Louis Vuiton Speedy 30

LV Louis Vuiton Speedy 30

HK$2,800110

See By Chloe

See By Chloe

HK$2,40034