Minnov Mi820 TD-SCDMA/GSM (內地中國移動3G WIFI Egg)

二手
HK$100
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

Minnov Mi820 TD-SCDMA/GSM WIFI Egg - 支持內地中國移動3G / 2G 信號 - 已過保, 長期閒置, 功能正常 - 環保價 $100 - 有意可東鐵線, 觀塘線交收


交易選擇

見面

Hong Kong