Minnov Mi820  TD-SCDMA/GSM (內地中國移動3G WIFI Egg)
Minnov Mi820  TD-SCDMA/GSM (內地中國移動3G WIFI Egg)
Minnov Mi820  TD-SCDMA/GSM (內地中國移動3G WIFI Egg)

Minnov Mi820 TD-SCDMA/GSM (內地中國移動3G WIFI Egg)

二手
HK$100
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

Minnov Mi820 TD-SCDMA/GSM WIFI Egg - 支持內地中國移動3G / 2G 信號 - 已過保, 長期閒置, 功能正常 - 環保價 $100 - 有意可東鐵線, 觀塘線交收


交易選擇

見面

Hong Kong


其他用戶仲睇咗

100%全新洗車洗地機

100%全新洗車洗地機

HK$1,0000

航拍機

航拍機

HK$1300

Fumytech Navigator BX CL RTA (Vape/e-smoke/電子煙)

Fumytech Navigator BX CL RTA (Vape/e-smoke/電子煙)

HK$01

懶人夾煲劇神器

懶人夾煲劇神器

HK$151