Micro USB缐2.4A
Micro USB缐2.4A
Micro USB缐2.4A
Micro USB缐2.4A

分享呢樣產品俾朋友

全新Micro USB cable 2.4A output high speed


交易選擇

見面

Hong Kong

西鐵綫


其他用戶仲睇咗

100%NEW Bryton Rider 310 GPS Cycling Computer 中文無線GPS單車碼錶(含 底座)~~~送機身保護套連膜

100%NEW Bryton Rider 310 GPS Cycling Computer 中文無線GPS單車碼錶(含 底座)~~~送機身保護套連膜

HK$550217

100%NEW Bryton Rider 530 GPS Cycling Computer 中文無線GPS單車碼錶(含F-Mount 延伸座)~~~送機身保護套連膜

100%NEW Bryton Rider 530 GPS Cycling Computer 中文無線GPS單車碼錶(含F-Mount 延伸座)~~~送機身保護套連膜

HK$1,150216

100%NEW Garmin 新款 無線 軸承式踏頻 & 快拆式速度 sensor 套裝

100%NEW Garmin 新款 無線 軸承式踏頻 & 快拆式速度 sensor 套裝

HK$380216

100% NEW Garmin Premium / HRM-Run / HRM-Tri Heart Rate Monitor soft strap 心跳帶 / 跑步動態/三鐵心跳帶

100% NEW Garmin Premium / HRM-Run / HRM-Tri Heart Rate Monitor soft strap 心跳帶 / 跑步動態/三鐵心跳帶

HK$380216