Michal Negrin 以色利 粉紅水晶手鍊
Michal Negrin 以色利 粉紅水晶手鍊
Michal Negrin 以色利 粉紅水晶手鍊
Michal Negrin 以色利 粉紅水晶手鍊
Michal Negrin 以色利 粉紅水晶手鍊

Michal Negrin 以色利 粉紅水晶手鍊

全新
HK$800
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

以色列品牌,維多利亞式設計, 立體花,施華洛水晶, 華麗手工,鍊扣鑲手晶加長鍊保險扣, Original price $ 2800 to $ 3300


其他用戶仲睇咗

🔹🔹全新沙灘褲

🔹🔹全新沙灘褲

HK$1419

🔹全新山系灰款混色冷衫

🔹全新山系灰款混色冷衫

HK$25018

🔹🔹🔹全新沙灘褲

🔹🔹🔹全新沙灘褲

HK$14.8020

Chanel 頸鏈

Chanel 頸鏈

HK$8009