Martin Margiela 木屐中踭涼鞋
Martin Margiela 木屐中踭涼鞋
Martin Margiela 木屐中踭涼鞋
Martin Margiela 木屐中踭涼鞋
Martin Margiela 木屐中踭涼鞋
Martin Margiela 木屐中踭涼鞋

分享呢樣產品俾朋友

全新未著過 綁帶可以隨意裝拆, 可以係單帶涼鞋, 或加埋長帶交叉綁腳腕 綁帶有4格啪鈕可以隨意較長短 綁帶面係尼龍, 綁帶底(貼皮膚部分)係軟軟嘅真皮 另送兩對淺橙色綁帶(圖中係鮮紅色), 可以隨心情喜好轉色 鞋盒鞋袋唔知去左邊... 但我會另外送鞋袋


其他用戶仲睇咗

Tiffany & Co- Return To Tiffany's Bracelet With Heart Locket

Tiffany & Co- Return To Tiffany's Bracelet With Heart Locket

HK$1,80013

Paul & Joe nail polish 指甲油

Paul & Joe nail polish 指甲油

HK$509

Watch winder 自動上鏈錶盒

Watch winder 自動上鏈錶盒

HK$1500

Swarovski 水晶吊墜

Swarovski 水晶吊墜

HK$3426