Louis Vuitton M91268 Vernis Lavande Sullivan Horizontale PM Hand Bag

二手
HK$2,700
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

Louis Vuitton M91268 Vernis Lavande Sullivan Horizontale PM Hand Bag 💯正品、有單據、塵袋


交易選擇

見面

Hong Kong

面交只限 屯門恆豐園、三聖、置樂、市中心或屯門西鐵站附近交收 沙田第一城、荃灣MTR/千色店 如須在其他地方交收請先查詢