Les Nereidies 芭蕾舞女孩頸鏈

全新
HK$750
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

!!100%全新!! 芭蕾舞女仔款係呢個法國設計首飾品牌既signature Pink rose閃款係香港已經斷左貨💃💃💃 因為比較中意唔閃既款 所以轉售 可以約就腳地鐵沿線面交 thank you!:)


交易選擇

見面

Hong Kong