Lay Yes Card
Lay Yes Card
Lay Yes Card

分享呢樣產品俾朋友

Lay Yes Card @ HK$5

想查詢呢樣產品嘅資料,按 "傾偈買嘢"


交易選擇

見面

MTR Kowloon Bay Station, Hong Kong

Kowloon Bay MTR station exit a can mail

郵寄或配送

郵費+$3


其他用戶仲睇咗

娜璉閃卡

娜璉閃卡

HK$40

BIGBANG皇冠燈第三代連盒

BIGBANG皇冠燈第三代連盒

HK$9012

Big bang 第三代皇冠燈 (連bigbang Alive Your 2012 手扼)

Big bang 第三代皇冠燈 (連bigbang Alive Your 2012 手扼)

HK$809

子瑜knock knock飯卡

子瑜knock knock飯卡

HK$10