Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

HK$2,500

Kia Sorento 2.2 Euro V Diesel (A)

icon

Hong Kong

2019年12月0手買返黎。私人讓。油錢係慳油車prius既4分之1。我出咗車兩個月,2019年電尾門2.2 V版本,$0.3,1公里。一日返uber$150已經回本。油錢極平,最多只放租兩個月。 $2500一星期租 如在租車期間遇到任何問題,我本人包任何維修。如果你用其他車做uber,假設1公里$1.5,我架車$0.3,一日平均做Uber行480公里。一日賺多$576,一個月賺多$17,280。 新車落地兩個月,個市唔好所以放租。每公里低至$0.3,打爆缸有$270,行到800-900公里。柴油五座SUV,本人勁錫車,改咗19吋5ds軨。 可以做Uberx同lalamove貨Van,行隧道紅隧$15,大老山$20。

2 weeks ago In Vehicle Rentals

Listed by samuel200109365

Very Responsive

Verified

Check seller profile

Reviews for samuel200109365

abbychan2016

2020 Mar

十分爽快 守時的賣家😄