KEF Crests C 靚聲中置喇叭
KEF Crests C 靚聲中置喇叭
KEF Crests C 靚聲中置喇叭
KEF Crests C 靚聲中置喇叭
KEF Crests C 靚聲中置喇叭
KEF Crests C 靚聲中置喇叭

分享呢樣產品俾朋友

8-9成新,聲靚,可bi-wire, Made in Belgium.


其他用戶仲睇咗

Miffy Led 燈

Miffy Led 燈

HK$5301

7成新DOMA 二人用電飯煲

7成新DOMA 二人用電飯煲

HK$1501

Prima 15吋電視 hdmi

Prima 15吋電視 hdmi

HK$1506

(二手)飛歌洗衣機,葵涌區試機.內籠新淨,高32吋,闊23吋半.深16吋半

(二手)飛歌洗衣機,葵涌區試機.內籠新淨,高32吋,闊23吋半.深16吋半

HK$80028